Beleidsmedewerker Wmo – koen. – Doetinchem

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de Wet maatschappelijke ondersteuning en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker Wmo voor regio Gelderland.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur Wmo (Wet maatschappelijke zorg) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het Wmo-beleid binnen de gemeente. Je werkt nauw samen met verschillende stakeholders, waaronder zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en burgers, om ervoor te zorgen dat onze inwoners de juiste ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Je vertaalt landelijke wet- en regelgeving naar lokaal beleid en adviseert het gemeentebestuur over strategische en operationele vraagstukken met betrekking tot de Wmo.

Je houd je bezig met thema’s als algemene voorzieningen en voorliggende voorzieningen. Maatwerkvoorzieningen op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen (mantelzorgondersteuning, begeleiding, dagbesteding en verblijf, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoer).

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen en actualiseren van het Wmo-beleid, rekening houdend met de behoeften en ontwikkelingen in de gemeente;
  • Adviseren van het gemeentebestuur over vraagstukken en beleidsvoorstellen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning;
  • Samenwerken met diverse partijen om afstemming en samenwerking te bevorderen;
  • Volgen van ontwikkelingen in het werkveld en deze vertalen naar concrete acties en beleidsmaatregelen;
  • Ondersteunen bij de uitvoering van projecten en de implementatie van nieuwe werkwijzen binnen de Wmo.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: