frontoffice vergunningverlener – koen. – Doetinchem

koen.

Wat jij doet

  • Verstrekken van informatie en adviseren van aanvragers over benodigde vergunningen en de aanvraagprocedure.
  • Ontvangen, zorgvuldig controleren en beoordelen van vergunningaanvragen op volledigheid.
  • Coördineren van de afhandeling binnen de organisatie, inclusief overleg met andere betrokken partijen en afdelingen.
  • Houden van communicatie met aanvragers over de voortgang en eventuele aanvullende informatie.
  • Definitieve besluitvorming over vergunningverlening of weigering conform geldende wet- en regelgeving.
  • Informeren van relevante belanghebbenden over genomen beslissingen.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: