Senior proces/projectleider nieuwe regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp Achterhoek – Flexintens – Doetinchem

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 08-02-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving

Voor de Gemeente Doetinchem is FlexIntens op zoek naar een Senior proces/projectleider nieuwe regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp Achterhoek voor 32 uur per week.Stevige, ervaren en enthousiaste senior proces/projectleider nieuwe regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp AchterhoekPeriode: ca. twee jaar, start feb 2024 tot 1 januari 2026, met mogelijke uitloop tot 1 maart 2026. In eerste instantie maken we afspraken voor een jaar, waarna we de verlenging voor het tweede jaar bekijken. 32 uur per week.

Wie zijn wij?Het Sociaal Domein Achterhoek is een samenwerkingsverband van de acht Achterhoekse gemeenten, waarin we samenwerken op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen. We zitten volop in de transformatie op deze domeinen. De gemeenten pakken dit in nauwe samenwerking op, waarbij je moet denken aan gezamenlijke regionale beleidsvorming, inkoop, projecten en (delen van de) uitvoering. Vanaf 1 januari 2022 werkt de Achterhoek op een nieuwe manier waarbij contracten zijn afgesloten op basis van resultaatgericht werken en lumpsumfinanciering. Een ambitieuze en uitdagende werkwijze die we samen met onze zorgaanbieders vorm en inhoud geven. In 2023 hebben we aan de hand van een aantal onderzoeksvragen een eerste evaluatie uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn een stijging van de prijzen en de rijksontwikkeling waarbij landelijk is besloten het resultaatgericht werken niet wettelijk te verankeren. Het advies aan gemeenten is voorbereidingen te treffen het beleid hierop aan te passen. Beide zaken zijn van invloed op de Achterhoekse werkwijze waardoor de gemeenten hebben besloten geen gebruik te maken van de verlengingsmogelijkheid in de huidige contracten, maar een nieuw inkoopproces te starten. De ingangsdatum van de nieuwe contractering wordt door de gemeenten nog nader bepaald. In de tussenliggende periode gaan we uiteraard niet stil zitten, blijven we de huidige werkwijze continueren en werken parallel toe naar nieuwe contracten. Hierin nemen we hetgeen opgebouwd en geleerd uit de voorgaande periode mee.Wat ga je doen?

Jij bent als proces/projectleider de leider en spil in het proces om te komen tot nieuwe contractafspraken Wmo en Jeugdhulp voor de Achterhoekse gemeenten. Dat doe je niet alleen, we willen dat je adviseert over de samenstelling van een integrale (regionaal samengesteld) projectorganisatie en deze inricht. Jij bent verantwoordelijk voor het algehele proces dat leidt tot nieuwe regionale contractafspraken. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is dat we dit in dialoog doen zorgaanbieders en andere relevante stakeholders als cliënten(vertegenwoordigers). We vragen dus ervaring met dialoog en -participatieprocessen, dit zal in alle procesfasen (in meer of mindere mate) aan de orde zijn. Het proces gaat uit verschillende fasen bestaan waar jij het algehele management op voert en sturing geeft aan en samenwerkt met deelprojectleiders. Naast de herijking van de regionale visie, is de daadwerkelijke aanbestedings -en inkoopfase een belangrijk deel waar we van jou zelf de inhoudelijke kennis en expertise verwachten. De fase van implementatie valt ook onder dit project. Juist ook daar wordt nauwe samenwerking met lokale gemeenten gelegd, de implementatie moet daar immers goed landen. Je gaat, samen met je projectteam, een algeheel, werkbaar projectplan inclusief fasering, planning en tijdpad opstellen, laten vaststellen en uitvoeren.

Met wie werk je?

Je ambtelijk opdrachtgever is de teamleider van het RSSDA (Regionale Team Sociaal Domein Achterhoek). Zij is je eerste aanspreekpunt en verbinding naar het regionale managers – en bestuurlijke overleg Sociaal Domein Achterhoek. Verder werk je uiteraard nauw samen met je projectteam waar onder andere beleid, uitvoering, communicatie, financiën, inkoop en projectondersteuning integraal deel van uitmaken. Uiteraard heb je ook periodiek een rol in het managers –en bestuurlijke overleg.

Wie zoeken wij?

Iemand die:

  • Sterk is in het leiden en managen van projecten en processen naar resultaat, we noemen expliciet de rol van proces -en projectleider omdat beide vaardigheden van belang zijn. Dit zal niet een project pur sang zijn dat gestructureerd van a tot z loopt maar een dynamisch proces waarin projectleidersvaardigheden (koersvastheid, structuur, resultaat) nodig zijn.
  • Zelf ervaring met en inhoudelijke kennis en expertise heeft van inkoopprocessen en aanbesteden in het sociaal domein, je moet echt zelf de senior-adviseur zijn met inkoopkennis die de transformatieontwikkelingen als resultaatgericht werken, taakgerichte uitvoering etc. kent, begrijpt en weet te doorgronden.
  • Zich goed kan handhaven in de context van acht samenwerkende gemeenten. Ervaring heeft in het werken in een dynamische maar ook complexe regionale samenwerking met een politiek-bestuurlijke en grote ambtelijke werkomgeving. Gelijktijdig loopt een proces naar de Governance in het Sociaal Domein Achterhoek waarmee gedegen kennis en ervaring met lokale politiek van belang is. Samenwerking komt niet vanzelf en er moet oog zijn voor de lokale situaties en belangen van de diverse gemeenten. Kennis van en netwerk in het Sociaal Domein Achterhoek is een pré.
  • Ervaring heeft met participatietrajecten met zorgaanbieders en ander relevante stakeholders, dialoogsessies kan (laten) vormgeven, presentaties kan geven in allerlei gremia, integrale adviezen, notities en college/raadsvoorstellen kan schrijven. Je beweegt je sterk en makkelijk in bestuurlijk -en managementcontact met zorgaanbieders en snapt de belangen die daar kunnen spelen.
  • Op een positieve maar doortastende wijze opereert die mensen meeneemt en tot resultaat komt, niet bang is om waar nodig sturend en doortastend te zijn, groepen aanstuurt op behalen van resultaat. Minimaal werk en denkniveau HBO+ heeft, denkt en werkt op strategisch en tactisch niveau met een scherp oog voor het operationele, een denker en een doener dus.Functie-eisen

Eisen:

  1. We zoeken iemand die minimaal werk en denkniveau HBO+ heeft, denkt en werkt op strategisch en tactisch niveau met een scherp oog voor het operationele, een denker en een doener dus

Wensen:

  1. Ervaring met projecten met meerdere gemeentelijke overheden
  2. Inkoopervaring in het Sociaal Domein
  3. Je ambtelijk opdrachtgever is de teamleider van het RSSDA (Regionale Team Sociaal Domein Achterhoek). Zij is je eerste aanspreekpunt en verbinding naar het regionale managers – en bestuurlijke overleg Sociaal Domein Achterhoek. Verder werk je uiteraard nauw samen met je projectteam waar onder andere beleid, uitvoering, communicatie, financiën, inkoop en projectondersteuning integraal deel van uitmaken. Uiteraard heb je ook periodiek een rol in het managers –en bestuurlijke overleg. Maak duidelijk hoe je jouw rol denkt in te vullenArbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: