Beleidsmedewerker Participatie – koen. – Doetinchem

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de Participatiewet en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker participatie voor regio Gelderland.

Als beleidsmedewerker participatie werk je aan het vormgeven van een inclusief beleid dat de gemeenschap versterkt en de betrokkenheid van burgers bevordert. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van initiatieven die participatie stimuleren en de dialoog tussen de gemeente en haar inwoners versterken.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur participatie ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als werk en inkomen, minimabeleid, schuldenproblematiek, diversiteit, de integratie en participatie van statushouders, de inburgeringswet en de (regionale) arbeidsmarkt. Ook thema’s als inclusie, energiearmoede en kinderopvangtoeslag affaire komen ter sprake.

Je taken omvatten onder andere:

  • Ontwikkelen en implementeren van beleid gericht op het vergroten van participatie en inspraak;
  • Coördineren van participatieprojecten en -initiatieven;
  • Samenwerken met diverse belanghebbenden, waaronder bewoners, maatschappelijke organisaties en lokale partners;
  • Adviseren van het management en het bestuur op het gebied van participatie;
  • Organiseren en faciliteren van participatiebijeenkomsten en evenementen;
  • Evalueren van de effectiviteit van participatieprogramma’s en het doen van verbetervoorstellen.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: