Projectleider / Adviseur – Eminent Groep – Doetinchem

Eminent Groep

De unit Waterbeheer zoekt voor het programma ‘Elke Druppel de Grond in’ (EDDGI) een Projectleider/adviseur.Tot het takenpakket behoort:    Ondersteuning aan de projectmanager en het team op het vlak van ontwikkelingen (onderzoek en verkenning);    Coördineren/ondersteunen van (complexere) analyses van het natuurlijke watersysteem (bodem en water);    Advisering van waterschap en grondeigenaar rondom kansrijke maatregelen om water vast te houden;    Als sparringpartner meedenken in geval van knelpunten en escalatie-situaties.    Coaching en kennisoverdracht aan grondeigenaren, partners en medewerkers van het waterschap    Het verkennen en aangaan van samenwerkingsverbanden/allianties in het landelijk gebied in het kader van de gemeenschappelijke doelstellingen rondom droogtebestrijding.

Lees hier meer

Deel deze vacature: